KUKA TUNTEE KENET?
 

Ihmisen arki koostuu – huomasi sitä tai ei – ihmisten välisestä kanssakäymisestä. Näitä ihmisen ympäristöä määrittäviä suhteita kutsutaan sosiaalisiksi verkostoiksi. Ihmisten tekemiin päätöksiin vaikuttaa eniten kanssaihmisten mielipiteet. Innovaatioiden synnyssä ja leviämisessä sosiaaliset verkostot edeltävät kaikkea muuta. 

Miksi sitten pitäisi tehdä sosiaalisen verkoston analyysi? Verkostoanalyysillä voidaan selvittää sellaista, mitä ei paljain silmin tai pelkällä kyselytutkimuksella selviä. Verkostoanalyysissa voidaan tarkastella tietokoneavusteisesti monimutkaisia vuorovaikutuskuviota ja tuottaa niistä karttoja keskenään vertailtavia tunnuslukuja.Sosiaalisen verkoston analyysia johtamisen apuna onkin rinnastettu johdon laskentatoimeen: kukaan ei enää kyseenalaista järjestelmällistä lähestymistapaa kustannuksiin, mutta organisaation toiminnalle oleellisin asia - ihmisten väliset suhteet - jätetään ”mutu-tuntuman” varaan.