SNA - SOCIAL NETWORK ANALYSIS
 

Innovaatiot, tuottavuus ja ihmisten työtyytyväisyys rakentuvat sosiaalisten suhteiden varaan. SNA:lla läpivalaistaan arjessa tapahtuva ja organisaation toiminnan kannalta elintärkeät toiminnot. SNA:lla voidaan tutkia tarpeen mukaan organisaation viestinnän yleistä rakennetta, tiedonkulun ahtaumia ja verkoston avaintoimijoita.


 
 
 
Perustason analyysissa tutkitaan organisaation sisäiset sosiaaliset verkostot.

     
 

 
     
     
     
 
 
     
     
 


SNA:lla voidaan tutkia esim. organisaatiomuutoksen jälkeisen viestintäverkoston rakennetta: onko uusi organisaatiorakenne olemassa vain paperilla vai toimiiko organisaatio käytännössä niin kuin on tarkoitettu. Samalla voidaan tarkastella organisaation keskeisiä toimijoita.