ONA - ORGANIZATIONAL NETWORK ANALYSIS
 

Yksikään organisaatio ei toimi tyhjiössä vaan se muodostaa tavalla tai toisella suhteita muihin organisaatioihin. Tällaiset suhteet ovat elintärkeitä organisaation toiminnan kannalta, oli kyseessä sitten suhde asiakkaaseen, emoyhtiöön tai tavarantoimittajaan.


 
     
 

 
     
     
     
 
 
     
     
 

Organisaatiot kuitenkin koostuvat ihmisistä ja tietyt ihmiset hoitavat vakiintuneesti tiettyjä organisaatiosuhteita. ONA:n avulla voidaan selvittää esimerkiksi mitkä tärkeät organisaatiosuhteet ovat yhden henkilön varassa.


 
 
 
     
     
     
 
 
     
     
     
 
ONA:lla voidaan selvittää, ovatko organisaatiosi työntekijät yhteydessä toisiinsa ja ovatko he yhteydessä samaan henkilöön asiakasorganisaatiossa. Kaikki puuttuvat yhteydet ovat ns. ”rakenteellisia aukkoja”. Rakenteelliset aukot tarkoittavat mahdollisuutta esimerkiksi innovaatioiden syntyyn tai uuteen liiketoimintaan.