TIEDÄTKÖ MITEN ORGANISAATIOSI OIKEASTI TOIMII?

 

Tarjoamme konsultaatiota ja analyysipalveluita sosiaalisista verkostoista organisaatiosi tarpeista lähtien. Sosiaalisten verkostojen analysoinnilla voidaan selvittää esim. asiakas- ja sidosryhmien suhteet organisaatioosi, organisaatiosi viestintäverkoston rakenne ja innovaatioiden leviämisen rakenteelliset esteet.

Organisaatiosi voi olla yritys, julkinen toimija tai yhdistys: kaikilla on hyödyttävää tästä uudesta lähestymistavasta yhteisön toimintaan. Tutkimuksella voidaan parantaa organisaation toimintaa kokonaisuudessaan tekemällä näkyviin piilossa olevat rakenteet.

Verkostoanalyysi tuottaa keskenään vertailtavia verkoston tunnuslukuja ja kartan sosiaalisen verkoston rakenteesta. Näiden avulla voidaan

 
selvittää työyhteisön avaintoimijat ja epäviralliset johtajat

kartoittaa viestinnän aukot

selventää asiakkuuksien hallintaa

tehostaa viestintää ja mahdollistaa nopeampi projektien toteutuminen

selvittää fuusioiden toteutuminen

varmistaa yhteisprojektien sujuvuus